Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.store.firmamatt.pl
Sklep internetowy, działający pod adresem www.store.firmamatt.pl, prowadzony jest przez Firma Matt., zwaną dalej Firma Matt, z siedzibą w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 11A, kod pocztowy 71-210 , telefon / faks: 91 48 74 659,mobile: +48 662 469 765 NIP: 852-11-41-569, Regon.
e-mail: biuro@firmamatt.pl; firmamatt@wp.pl

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach sklep zamieszcza na stronie www.store.firmamatt.pl
2. Klientem sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
3. Zamówienia od klientów są przyjmowane:
a) przez stronę internetową www.store.firmamatt.pl- 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
b) bezpośrednio mailem na adres biuro@firmamatt.pl - 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
c) telefonicznie pod numerem telefonu 91 48 74-659 mobile: +48 662 469 765- wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 16.00.
4. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub mailem.
5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie sklepu internetowego. Rejestracja jest jednorazowa i daje wiele możliwości oraz ułatwień (prostsza i szybsza realizacja kolejnych zamówień, podgląd historii zamówień, programy lojalnościowe, okazjonalne rabaty, itd.). Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane.
6. Klient, przesyłając do sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy kupna/sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze sklepem. Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności ‘przy odbiorze’ (dział IV, pkt. 1) składanych z nowoutworzonego konta klienta, klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, będą weryfikowane przez obsługę sklepu. Zamówienia te mogą zostać anulowane, o czym zamawiający zostanie poinformowany telefonicznie lub mailem.
8. Zamówienia, zawierające błędnie wprowadzone ceny przez obsługę sklepu bądź serwer, zostaną anulowane. O powyższym fakcie zamawiający zostanie poinformowany telefonicznie bądź mailem.
9. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu: faktura VAT lub paragon fiskalny.
10. W celu złożenia zamówienia klient musi dokonać:
a) wyboru zamawianych towarów lub usług,
b) wyboru adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c) wyboru sposobu płatności.
11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców sklepu), klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
a) częściowej realizacji - wybór przez klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
b) anulowania całości zamówienia - wybór przez klienta tej możliwości powoduje zwolnienie sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
12. Jeśli klient dokonał zapłaty za towar - sklep zwróci należność w ciągu 7 dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w dziale VIII regulaminu.
13. W przypadku niedostępności towaru w magazynie, u dostawców sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia klienta, sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli klient dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia klienta o odstąpieniu od umowy przez sklep (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez klienta adres e-mail) zgodnie z procedurą opisaną w dziale VIII regulaminu.
14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie sklepu lub u jego dostawców.

II. Zmiany w zamówieniach.
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta.
2. Modyfikacje dotyczące: adresu klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III. Ceny towarów.
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Ukazane ceny w euro lub dolarach amerykańskich są wyłącznie dla klientów spoza Polski.
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen towarów oraz asortymentu znajdującego się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Sklep zastrzega sobie również prawo stosowania różnych cen sprzedaży towarów dla sklepów internetowych, sieci sprzedaży stacjonarnej, detalicznej i hurtowej.
5. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
6. Koszt dostarczenia towaru zostanie dodany do wartości łącznej zamówienia.

IV. Formy płatności, rozpoczęcie realizacji zamówienia.
1. Klient po dokonaniu zakupu może wybrać następujące formy płatności za dostawę na terytorium Polski:
a) płatność przy odbiorze - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
b) przelew bankowy, przelew elektroniczny - po wpłynięciu wpłaty na konto sklepu. W tej opcji w tytule przelewu winien być wpisany numer zamówienia oraz dane zamawiającego: imię i nazwisko bądź nazwa firmy.
2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie przelewem bankowym lub elektronicznym. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto sklepu.
3. W przypadku wybranych towarów sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności ‘przy odbiorze’ klientowi, który bez uzasadnienia nie odbierze przesyłki zamówionej w opcji ‘za pobraniem’. Kolejne zamówienia takiego klienta mogą nie być realizowane, a jeśli już, to wyłącznie w opcji ‘przedpłata’, czyli po wpłaceniu z góry na konto sklepu całej należnej kwoty za produkty i wysyłkę.

V. Dostarczenie zamówienia.
1. Zamówienia złożone:
a) w dni powszednie po godz. 11.00, a także w soboty, w niedziele oraz w święta, realizowane będą w najbliższym, następującym po nich dniu roboczym,
b) w opcji płatności „przedpłata” – po wpłynięciu pełnej 100% należności na konto sklepu.
2. Zamówiony towar zostanie dostarczony jako przesyłka kurierska. Termin dostarczenia przesyłki to zazwyczaj 1 dzień roboczy od momentu rozpoczęcia realizacji, za wyjątkiem zamówień złożonych:
a) w dni powszednie po godz. 13.00, a także w soboty, w niedziele oraz w święta
b) w opcji płatności „przedpłata”.
3. Na terytorium Polski i do krajów Unii Europejskiej zamówienie będzie dostarczone firmą kurierską na adres wskazany przez klienta.
4. Do krajów spoza Unii Europejskiej zamówienie będzie dostarczane Pocztą Polską.
5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

VI. Reklamacje.
1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej.
2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
3. Firma Matt odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
4.    Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego bądź mailowego potwierdzenia zamówienia przez Biuro Obsługi Klienta.
5.    Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
6. W przypadku zwrotu klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres sklepu:
Firma Matt
ul. Czorsztyńska 11A,
71-210 Szczecin
5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (fakturę lub paragon fiskalny) oraz zgłoszenie reklamacyjne.
6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w dziale VIII regulaminu.
8. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora klienta.

VII. Prawo odstąpienia od umowy.
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do sklepu w niepogorszonym stanie. Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.
2. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:
a) towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony,
b) zwracane towary są kompletne, nie są pozbawione zawieszek, metek, itp.,
c) produkty kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane, zostaną zwrócone w nienaruszonym opakowaniu,
d) pozostałe towary zostaną zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez klienta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze.
3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:
Firma Matt
ul. Czorsztyńska 11A
71-210 Szczecin
4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 7 dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w dziale VIII regulaminu.

VIII. Zwrot należności, nadpłaty.
1. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących sklep do zwrotu należności wpłaconych przez klienta na konto sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
2. Jeżeli klient dokonał płatności przelewem elektronicznym, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto klienta w sklepie (nadpłata). Nadpłata z konta klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na konto klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości klienta składającego polecenie zwrotu.
3. W przypadku powstania nadpłat na koncie klienta obowiązują następujące zasady zwrotu:
a) nadpłata przekraczająca 5,00 zł może być wykorzystana na zakupy w sklepie lub zwrócona na zasadach opisanych w punktach 1 i 2,
b) nadpłata o wartości pomiędzy 1,00 zł a 5,00 zł może być wykorzystana na zakupy w sklepie,
c) nadpłata poniżej 1,00 zł może być wykorzystana na zakupy w sklepie w ciągu 6 miesięcy od powstania nadpłaty.
D) W każdym przypadku, na życzenie klienta, zwrot nadpłaty może nastąpić w kasie sklepu po uprzednim umówieniu terminu wypłaty z BOK. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

IX. Dane osobowe.
1. Składając zamówienie w sklepie, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Firmy Matt oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. W przypadku wyrażenia przez klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.
4. Klienci sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

X. Postanowienia końcowe.
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a Firmą Matt.
2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
3. Towary prezentowane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronie www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie sklepu lub u jego dostawców.
4. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz opisy są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela sklepu Firmy Matt.
5. Wszelkie informacje na temat towarów będących w ofercie sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Opakowania niektórych produktów mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach w sklepie ze względu na dynamicznie zmieniająca się ofertę jak i liczne promocje. Kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych z uwagi na różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, itd.).
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji klienta, powstałe wskutek przekazania przez klienta błędnych danych.
8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.04.2013 r.
12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.store.firmamatt.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
13. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.